Lắp vào cho vừa – Trailer đầu tiên của Mercedes-Benz GLA

Posted under Mercedes-Benz On By admin

Nhẹ hơn và tích cực hơn, có tính năng một động cơ mới (đơn vị 220 xăng) và nâng cấp hình ảnh, mới Mercedes-Benz GLA là một phần của chiến lược của công ty để phục hồi toàn bộ phạm vi nhỏ gọn.

Đoạn trailer đầu tiên cho thấy chiếc xe thực hiện theo cách của mình trên cả hai con đường lát đá và trong các đường tắt. Các video mang lại cho màn hình biến thể AMG 45, tự hào một chạy 4,4 giây 0-62 mph (100 km / h) và xuất hiện một hung hăng đã ẩn. Mercedes GLA 200 2017

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *